Hide/Show Banner -
Waxing Services

Facial Waxing
Brows - $15
Lip - $10
Chin - $12
Full face - $35
Body Waxing
Half Arm - $20
Full Arm - $30
Underarms - $20
Half Leg - $30
Full Leg - $50
Feet & Toes - $5
Bikini Waxing
Basic Bikini - $30
Deep Bikini - $35
Brazilian - $55
Brazilian Retouch (3-6 weeks) - $45